Så här går det till

Det första mötet är alltid gratis och du väljer själv hur och om du vill gå vidare med träningen. Du börjar med att fylla i en hälsodeklaration för att ge en bild av din nuvarande status. Nästa steg är ett personligt möte där går vi igenom just dina förutsättningar och vad du vill uppnå med din träning. Vi ser till din träningshistorik, din livssituation, dina skador och mycket annat som påverkar dina träningsmöjligheter.

Utifrån detta sätter vi tillsammans upp träningsmål och en plan för hur du ska nå målen. Under vägens gång och i slutet av varje träningsperiod följer vi upp dina resultat och gör anpassningar i ditt program om så behövs.

 

Träningsformer

Fler träningsformer>>

Personlig träning i Luleå