Fystester

Genom anpassade tester får vi en träffsäker status på din nuvarande fysik. Det avslöjar styrkor och svagheter och ger en indikation på vad din träning bör fokusera på. Regalbundna fystester fungerar även som en bra referenspunkt för att jämföra din fysiska utveckling över tid.

  • Calipermätning-% andel kroppsfett
  • Kondition
  • Maxpulstest
  • Maxstyrka
  • Uthållighetsstyrka
  • Rörlighet

Träningsformer

Fler träningsformer>>

Personlig träning i Luleå