Företag

Har ditt företag råd att ha otränad personal? Att öka personalens och företagets medvetenhet om träning och hälsa samt dess positiva inverkan på individens liv har starkt positiva effekter även på företaget. Jag är en stor anhängare av hälsopromotivt arbete där man proaktivt jobbar med att skapa goda förutsättningar för ett hälsosamt liv.

Några av de positiva effekter en tränad personal har:

 • Minskade sjukskrivningar
 • Ökad kreativitet
 • Mer energi!
 • Förhöjd image för företaget
 • En hälsomedveten arbetsgivare är en attraktiv arbetsgivare

Exempel på hälsoaktiviteter jag erbjuder för företag:

 • Inspirationsföreläsningar (kost, hälsa, träning)
 • Hälsoanalyser på gruppnivå
 • Tester
 • Träningsprogram
 • Gruppträning
 • Träningsutmaningar
 • Lunchträning

Jag erbjuder färdiga paketlösningar för ditt företags hälsa.

Kontakta mig för mer info.

Personlig träning i Luleå